tips

אלימות

כחובבת שפה ידועה, המחפשת תמיד את המשמעות ביסודות, האופן שבו תמיד קל לי להסביר את השימוש באלימות הוא זה: בילדותי

שיתוף פעיל

הילדים שלכם מזלזלים? מתווכחים על סידור ומטלות הבית? לא משתפים פעולה עם פעילויות? שתפו אותם בהחלטות! מיצאו את מסגרת הגבולות